Активности
Вести и догађаји 

ДОКУМЕНТИ РАЗВИЈЕНИ ТОКОМ ПРВЕ ФАЗЕ ПРОГРАМА
 
1. Политика и стратегија стручног образовања

1.1 Политика стручног образовања у Србији

  Бели папир - Политика и стратегија развоја стручног образовања у Србији
  Концепција средњег стручног образовања у Србији
1.2 Свеобухватни преглед препорука за политику стручног образовања
  Зелени папир - Развој политике и стратегије стручног образовања у Србији
1.3 Политика образовања одраслих
 
  Политика развоја образовања одраслих у Србији
 
  Понуда центара за континуирано образовањ одраслих
1.4 Остала стратешка документа
 
  Политика и стратегија акредитације и сертификације у средњем стручном образовању и континуираном образовању одраслих у Србији
 
2. Развој и реализација наставних програма
2.1 Документи повезани са политиком образовања
 
2.2 Приручници
 
 
 
 
2.3 Надзор и праћење
 
2.4 База података огледних наставних програма
 
3. Центри за континуирано образовање одраслих
3.1 Евалуација рада центара
 
4. Обука наставника и развој људских ресурса
4.1 План Програма за развој људских ресурса
 
4.2 Спроведене обуке
4.3 Приручници
 
 
5. Набавка опреме
5.1 Методологија
 
 
6. Рехабилитација школских зграда
6.1 Мапа школа
 
7. Фонд за иновације
7.1 Преглед пројеката
 
8. Зајам Европске инвестиционе банке

8.1 Показни програм за предложени кредит чије инвестирање разматра ЕИБ, јули 2004.

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs