Активности
Вести и догађаји 

УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

Страница је у изради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs