Активности
Вести и догађаји 

Стратешка документа

 
КОНЦЕПЦИЈА СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ
   
  СТРАТЕГИЈA РАЗВОЈА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
   
  АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА
   
 

РЕГИОНАЛНИ ТРЕНИНГ ЦЕНТРИ ЗА ОДРАСЛЕ
-КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА-

   
  СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
   
  АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
   
  МЕТОДОЛОГИЈА РАЗВОЈА НАСТАВНОГ ПРОГРАМА У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs