Активности
Вести и догађаји 

СТУДИЈСКЕ ПОСЕТЕ

Студијске посете су један од најбољих начина да се размене искуства, процени сопствена позиција у односу на колеге у другим земљама, упознају најновији трендови и добре праксе у раду. Два студијска путовања организована су у оквиру пројекта „Модернизација система средњег стручног образовања“ током 2012. године, чиме је заокружен рад две значајне пројектне компоненте.

За представнике Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Министарства просвете и науке, Министарства економије и регионалног развоја, Привредне коморе и Центра за стручно  образовање и образовање одраслих организована је, почетком маја 2012. године, студијска посета Аустрији, како би се упознали са примерима најбоље праксе у области осигурања квалитета у образовању. Током обиласка бројних образовних институција и стручних школа учесници су имали прилику да са аустријским колегама размене мишљења о различитим темама – од образовних стандарда у стручном образовању, преко праћења рада образовних институција до обука и образовања наставника у стручном образовању. Посебна пажња била је посвећена темама из области самовредновања и новина у области праћења рада колега једнаких по образовању и позицији, јер је реч о једној од методологија осигурања квалитета коју ће Пројекат покушати да истражи и пилотира током 2012. године. (Извештај о студијској посети Аустрији)


У оквиру друге студијске посете представници 20 средњих стручних школа боравили су, средином јула 2012. године, у јужној Енглеској и упознали се са радом тамошњих колеџа који примењују најсавременију наставну праксу у области стручног образовања. Учесници су посетили три вишеструко награђивана колеџа из области пољопривреде и сродних привредних грана (Хедлоу, Пламптон и Мерист Вуд) и чули искуства британских колега у реализацији савремених образовних политика и наставног процеса.  Посебну пажњу привукли су им различити модели целоживотног учења који се успешно реализују и у средњим стручним школама (британски образовни систем то омогућава), као и приступи који су се показали као успешни у развоју пословно оријентисаног концепта управљања. Поред колеџа, учесници су обишли и Краљевску ботаничку башту Кју, основану 1759. године коју је 2003. године UNESCO прогласио светском баштином, и Сајам у Кенту на којем су се упознали са новитетима из области пољопривреде, лова и шумарства. (Извештај о студијској посети Великој Британији)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs