Активности
Вести и догађаји

 

РАЗВОЈ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА

-

У 547 огледниx одељења у 99 средњих стручних школа, у школској 2008/09. години, настава се реализује по новим наставним програмима. Реч је о 28 огледних програма који су развијених током прве и друге фазе рада Програма реформе средњег стручног образовања, од којих су неки потпуно нови (за профиле техничар мехатронике и електротехничар телекомуникација, на пример), а остали профили задржали су старе називе, али су за њих направљени нови наставни програми.

Нови наставни програми резултат су потреба света рада за новим знањима и вештинама или су надградња постојећих програма у складу са променама на тржишту рада. Приликом израде програма коришћена је ДАКУМ анализа, техника за развој стандарда занимања и развој наставних програма према опису посла. Стандарди занимања рађени су у сарадњи са представницима послодаваца, запосленима из водећих компанија из сва три сектора. Развој нових наставних програма надгледали су и водили представници Центра за стучно и уметничко образовање.

Нови образовни профили припадају такозваном `образовању усмереном на исходе`. На основу детаљне анализе најпре је дефинисано оно што ће свршени ђаци радити на свом будућем послу, тј. дефинисане су компетенције које би током школовања требало да стекну. Затим је `идењем у назад` развијан наставни план и програм који има модуларну концепцију. То значи да срж програма, осим стандардних предмета, представља сет модула (посебних пакета учења) чијим савлађивањем ученици достижу предвиђене компетенције. Суштина сваког модула је да представља заокружену, функционалну целину, која у себи садржи посебне вештине, допуњене одговарајућим знањима, које директно обезбеђују постизање компетенција ученика неопходних за обављање посла.

За потребе нових наставих програма припремљене су и посебне методе и технике праћења њиховог остваривања, што обухвата и развој посебног система оспособљавања саветника за стручно-педагошки надзор, осигурање квалитета и трајно унапређивање система средњег стручног образовања.

Осим тога, у оквиру компоненте за развој наставних програма ради се на развоју система оцењивања постигнућа ученика, наставника и успешности наставних програма. Активности пројекта обухватају и израду наставних материјала и развој стандарда занимања.


НОВИ ПРОФИЛИ

Техничар мехатронике

Електротехничар телекомуникацијаРЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

У огледним одељењима у 22 средње стручне школе почела је настава по новим наставним програмима >>

Образац водича за оцењивање >> 

 

 


Програм реформе средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs