П
 
Активности
Вести и догађаји

 

ПРИРУЧНИЦИ ЗА ОБУКЕ

ПРИРУЧНИЦИ ЗА ОБУКЕ ЗА НОСИОЦЕ ПРОМЕНА

  Наставни методи и мотивација
  Стручна педагогија
  Комуникацијске и интерперсоналне вештине потребне за успешно извођење наставног процеса
  Технике намењене интерним носиоцима промена
  Технике намењене екстерним носиоцима промена
  Примењена стручна педагогија

ПРИРУЧНИЦИ ЗА ОБУКЕ ЗА ВИШЕ СЛУЖБЕНИКЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

  Коришћење програма Европске уније као инструмената креирања образовне политике
  Процена потреба и дефинисање пројекта. Израда успешних предлога пројекта
  Управљање циклусом пројекта који финансирају институције Европске уније
  Праћење и евалуација пројекта

 

 

 

  


 

 

 


Програм реформе средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs