Активности
Вести и догађаји 

  МОДЕРНИЗОВАНИ НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
   
  Овде можете преузети модернизоване планове и програме за први разред
   
  Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране
  Месар
  Пекар
  Прерађивач млека
  Руковалац-механичар пољопривредне технике
  Пољопривредни техничар
  Прехрамбени техничар
  Ветеринарски техничар
   
  Подручје рада: Електротехника
  Аутоелектричар
   
  Подручје рада: Геодезија и грађевинарство
  Геодетски техничар-геометар
Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs