Активности
Вести и догађаји

 

ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

Влада Републике Србије усвојила је 28. децембра 2006. године Стратегију развоја стручног образовања у Републици Србији и Стратегију развоја образовања одраслих у Републици Србији.

Према усвојеним стратегијама стручно образовање и образовање одраслих ће бити интегрисани у општу националну пројекцију развоја и чиниће део укупног националног плана развоја државе. Истовремено, ови документи представљају веома важан сегмент у процесу придруживања Србије Европској унији.

Европска фондација за стручно образовање (ЕТФ) позитивно је оценила обе Стратегије, као добру основу за будући развој партнерства између образовања, привреде и тржишта рада.

Усвојене Стратегије биће укључене у сет закона који ће бити основа за подизање и унапређивање привреде у Србији.

Погледајте или преузмите документе

Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији

Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији


 


 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs