Активности
Вести и догађаји

 

ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

Влада Републике Србије усвојила је 16. марта 2009. године Акционе планове за имплементацију Стратегије развоја стручног образовања у Републици Србији и Стратегије развоја образовања одраслих у Републици Србији.


Погледајте или преузмите документе

Акциони план за имплементацију Стратегије развоја стручног образовања у Републици Србији

Акциони план за имплементацију Стратегије развоја образовања одраслих у Републици Србији


 


 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs