Активности
Вести и догађаји

 

ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

У оквиру нацрта пројекта Програма реформе средњег стручног образовања формирана је Група за политику и стратегију чија је улога да:
 • Делује као тело које ће покривати и пратити целокупну област политике Програма реформе средњег стручног образовања дефинисаних у складу са класификацијом основа система који ће бити представљен и усвојен од стране Министарства просвете и спорта и других интересних група у Србији;
 • Обезбеди широко разумевање процеса реформи средњег стручног образовања;
 • Обезбеди консензус за имплементацију стратешких корака Програма реформе средњег стручног образовања;
 • Изради нацрт докумената који ће, након договора, бити основа будућих активности, подржаних одговарајућим законским и финансијским мерама;
 • Прегледа и прикупља исходе сваке од компоненти пројекта;
 • Омогућава учешће појединаца у изради нацрта докумената;
 • Обавештава организацију коју представља о релевантним активностима и исходима рада Основне групе за политику и стратегију   Програма реформе средњег стручног образовања и обезбеђује (корак по корак) њихово разумевање и обавезаност о целокупном консензусу.

Група ће радити у следећим областима које чине део система средњег стручног образовања:

 •  Мисија
 •  Тржиште рада и друштвено партнерство
 •  Наставни програми, оцењивање и сертификација уз квалитет
 •  Развој капацитета (посебно развој наставника и управе)
 •  Локација за доношење одлука/децентрализација
 •  Развој институција/институционалних тела за кључне активности
 •  Законодавство
 •  Финансије

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

Влада Републике Србије усвојила је Стратегију развоја стручног образовања и Стратегију развоја образовања одраслих >>

Влада Републике Србије усвојила је Акционе планове за имплементацију Стратегије развоја стручног образовања и Стратегије развоја образовања одраслих >>

 

 

 

 


Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs