Активности
Вести и догађаји 

МОДЕРНИЗАЦИЈА СИСТЕМА СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Модернизација система средњег стручног образовања је нова, четврта фаза Програма реформе средњег стручног образовањa током које би, коначно, требало у потпуности да постану видљиви резултати активности реализованих током протеклих шест година.

Програм реформе средњег стручног образовања спроводи се од августа 2003. године, на иницијативу Министарства просвете у сарадњи са Европском унијом. Циљ реформе је развој стручног образовања заснованог на потребама привреде и тржишта рада. Другим речима, крoз реформу је планиран развој стручног образовања крoз које ће се школовати ученици који ће се, када заврше стручне школе, лако и брзо запошљавати или, ако желе, настављати школовање на вишим школама и факултетима.

Након шест година, током којих су измене тестиране, од септембра 2010. године, планиран је почетак превођења огледних програма у систем.


Програм реформе стручног образовања – фазе 1, 2 и `Премошћавање`

Током прве фазе реализације Програма, на предлог Министарства просвете, пројекат је био усмерен на пет подручја рада: Пољопривреда, производња и прерада хране, Медицина, Машинство, Грађевинарство и геодезија и Електротехника. Развијени су нови и редефинисани стари наставни програми за 20 огледних профила који су реализовани у 50 изабраних средњих стручних школа широм Србије, а још пет стручних школа добило је подршку за проширење делатности на спровођење обука, преквалификација и доквалификација одраслих.

Током две и по године, пројекат је покрио велики број области: израђена је Стратегија развоја стручног образовања коју је Влада Републике Србије усвојила крајем децембра 2006. године; 1000 наставника је кроз семинаре, обуке и студијска путовања оспособљено за имплементацију огледних програма у школама; радови на реконструкцији 49 школских зграда, вредни око 2 милиона евра, обухватили су поправке кровова, замену дотрајале столарије, оспособљавање санитарних блокова и обнову грејних и електричних инсталација; кроз Фонд за иновације финансирано је 37 пројеката које су реализовале школе, факултети и друге институције, чије су активности биле усмерене на обуку наставника, нове наставне методе, развој наставних средстава и модернизацију наставних програма; у 55 школа инсталирано је 1500 рачунара са пратећом опремом и стручна опрема одговарајућа за свако подручје рада. Укупна вредност пројекта била је око 13 милиона евра.

Друга фаза Програма реформе стручног образовања реализована је од децембра 2005. године до маја 2008. године. Слично као и током прве фазе, пројекат је реализован кроз неколико кључних области са циљем да се имплементирају нове стратегије стручног образовања засноване на партнерству са привредом, стручном усавршавању запослених у образовању, реализацији нових наставних програма, обезбеђивању квалитетних обука за одрасле, сталним иновацијама у наставном процесу и модернизованој школској инфраструктури (нова опрема и наставна средства). У другу фазу процеса реформе биле су укљученe 22 огледне школа из подручја рада Обрада и прерада дрвета, Туризам и угоститељство, Машинство и Електротехника.

Нови или модернизовани наставни програми развијени су за 8 огледних профила у три подручја рада; кроз више од 10 различитих семинара за реализацију наставе по новим наставним програмима и по новим наставним методама обучено је више од 1000 наставника; за представнике огледних школа и Министарства просвете организовано је 28 студијских посета образовним институцијама у земљама Европске уније на којима је било преко 200 учесника; у оквиру Програма, у 98 средњих стручних школа инсталирано је 2000 рачунара са пратећом опремом, вредних око 2 милиона евра, а у 22 огледне школе инсталирана је стручна опрема неопходна за реализацију огледних програма, вредна око милион евра; у пет центара за континуирано образовање одраслих (у Зрењанину, Нишу, Београду, Бору и Крагујевцу) организовано је 95 обука (преквалификација и доквалификација) за више од 1600 полазника. За реализацију друге фазе Програма реформе средњег стручног образовања Европска унија је обезбедила 3 милиона евра.

Трећа фаза пројекта, `Премошћавање`, имала је за циљ да обезбеди несметани наставак реформе док не почне реализација ИПА програма. Пројекат је био усмерен превасходно на подршку школама у којима већ постоје огледни профили или подручја рада у којима ће класични профили у наредним годинама бити замењени модернизованим. У Програм је, према одлуци Министарства просвете, било укључено још 74 средњих стручних школа. За реализацију ове фазе Програма Европска унија је издвојила 800.000 евра

Резултати реформе у огледним школама
Мање изостанака и веће просечне оцене један су од првих резултата осавремењених наставних програма. Ђаци прате наставу са више занимањa, а кроз часове практичне обуке лако и брзо развијају потребне вештине, у шта су се на завршним испитима уверили и послодавци који су сада чланови испитне комисије. Студије праћења у машинским и пољопривредним школама показале су да се чак до 70-80% матураната запослило већ у прва три месеца по завршетку школовања. Интересовање ђака за огледне профиле је веће - на пример, профили у пољопривредним школама су са, у просеку, 13. места за кратко време доспели на 5. место жеља ученика приликом уписа, што значи да овим стручним школама стижу бољи и квалитетнији ђаци.


Модернизација система средњег стручног образовања

Најновија фаза Програма реформе средњег стручног образовања – Модернизација система средњег стручног образовања је фаза током које би резултати рада у претходних шест година требало да постану видљиви најширој јавности, с обзиром на то да је у току ове фазе планирано превођење огледних профила у систем стручног образовања у најмање два подручја рада.

Пројекат ће се реализовати кроз неколико кључних области – Управљање, Национални систем квалификација, Осигурање квалитета, Континуирано стручно образовање, Реализација зајма Европске инвестиционе банке и Набавка опреме.

У области Управљања средњим стручним образовањем подршка ће бити пружена раду Савета за стручно образовање и образовање одраслих, као и за успостављање социјалних партнерстава на свим нивоима. Осим тога, предвиђена је и ревизија система финансирања стручног образовања.

Када је реч о Националном систему квалификација – у најмање два подручја рада постојећи образовни профили биће замењени модернизованим, оним који су до сада били огледни. Подршка ће бити пружена и успостављању националног оквира квалификација и тестирању предложених решења у овој области у три подручја рада, у сарадњи са послодавцима.

У области Осигурања квалитета биће пружена подршка успостављању система осигурања квалитета у средњем стручном образовању кроз тестирање предложеног модела у изабраним школама, који би, након евалуације, могао да буде примењен у целокупном систему образовања.

Кроз компоненту Стручно образовање одраслих биће обезбеђена подршка за имплементацију усвојене Стратегије образовања одраслих и одговарајућег Акционог плана.

Подршка Министарству просвете биће обезбеђена и за завршетак реализације активности финансираних кроз прву фазу Зајма Европске инвестиционе банке, као и помоћ у припреми захтева за евентуално нове фазе зајма.

Подршка у набавци опреме биће пружена за припрему и реализацију тендера за набавку опреме за школе из два подручја рада у којима ће класични програми бити замењени модернизованим.

Пројекат Модернизација система средњег стручног образовања је прва фаза Програма која се финансира кроз ИПА 2007 програм. Делегација Европске уније у Републици Србији је за реализацију ове фазе пројекта издвојила око 4 милиона евра. Укупне донације Европске уније у реформу стручног образовања у Србији, тако од 2003.  године достижу готово 25 милиона евра.

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs