Активности
Вести и догађаји 

КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

У наредних годину дана 12 средњих стручних школа у Србији требало би да своју делатност прошири на образовање старијих од 18 година и тако постану регионални центри за континуирано образовање одраслих. Реч је о школама које су учествовале на конкурсу који су, 2011. године, расписали Министарство просвете и науке и Министарство економије и регионалног развоја, а изабране су на основу анализе географских, демографских и социјално-економских услова, анализе тржишта рада, постојеће мреже школа и ресурса којима располажу.

Реформа образовања одраслих је важан део реформе образовања у целини, а организационо и програмско прилагођавање постојећих средњих школа раду са одраслима је најбржи и најрационалнији начин успостављања институција за образовање одраслих. Цео процес замишљен је тако да се, у складу са потребама и могућностима, средње стручне школе (из различитих подручја рада и различитих округа) оспособе за реализацију програма за образовање одраслих. Подршку школама у овом процесу пружиће пројекат „Модернизација система средњег стручног образовања“  кроз материјално-техничко опремање и оспособљавање наставника за развој и реализацију програма образовања одраслих.

У Србији од 2006. године већ ради пет центара за континуирано образовање одраслих (у Зрењанину, Београду, Бору, Крагујевцу и Нишу), у којима је за то време реализовано више од 200 обука за преко 2.000 одраслих полазника. Њихов задатак, као и задатак центара који ће тек бити формирани, је да пружају могућности за учење одраслих са различитим професионалним и образовним биографијама, различитим способностима и потребама, и као такви имају флексибилну уписну политику. Реч је о програмски отвореним школама, чији се програми лако прилагођавају потребама привреде и тржишта рада. Другим речима – у овим школама организује се не само редовна настава за одрасле полазнике, већ  и краткотрајни сертификовани програми стручног оспособљавања за незапослене (преквалификације, доквалификације и освежавања знања), програми континуираног стручног усавршавања за запослене, а пажња се посвећује и, код нас до скоро потпуно занемареном, каријерном вођењу.


Списак школа које су ушле у процедуру за добијање статуса центра за континуирано образовање одраслих можете погледати овде.


Одржан је први семинар за представнике школа које су ушле у процедуру за добијање статуса центра за континуирано образовање одраслих >>

Завршено тестирање модела за признавање претходног учења >>


 

 

 

 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs