Активности
Вести и догађаји

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ И УЧИЛА

У оквиру друге фазе Програма реформе средњег стручног образовања 3 милиона евра је обезбеђено за опремање школа савременом опремом и наставним средствима. Од ове суме, 2 милиона евра је утрошено за набавку нове рачунарске опреме на националном нивоу, а милион евра је издвојено за набавку специјализоване стручне опреме за 22 огледне школе које су укључене у другу фазу пројекта.

Приликом планирања потреба школа за савременијом опремом водило се рачуна о томе да је рачунарско описмењавање ученика један од приоритета образовања. У договору са Министарством просвете одлучено је да се, осим школама директно укљученим у Програм, рачунарска опрема обезбеди и другим школама у оквиру предвиђеног буџета.

Анализа потреба школа за рачунарском опремом направљена је на основу Упитника који је у марту 2006. године био послат свим средњим стручним школама у Србији. Од 238 школа, колико је попунило упитнике, на основу дефинисаних критеријума је изабрано 98 школа које су добиле рачунарску опрему вредну, у просеку, 25.000 евра.

Осим рачунарске, 22 огледне школе које су директно биле укључене у другу фазу Прогама реформе средњег стручног образовања, добиле су и савремену стручну опрему која је омогућила извођење наставе по новим наставним програмима за огледне профиле.

И рачунарска и стручна опрема инсталиране су у школама током школске 2007/08. године.

Током прве и друге фазе Програма реформе средњег стручног образовања рачунарска опрема инсталирана је у 153 средње стручне школе широм Србије, а специјализовану стручну опрему добила је 71 средња стручна школа. Укупна вредност обезбеђене опреме је 9,2 милиона евра.РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ


22 стручне школе добиле специјализовану опрему за извођење наставе по огледним програмима >>

Рачунарска опрема вредна 1,9 милиона евра инсталирана је у 98 средњих стручних школа у Србији >>

Завршен је тендер за набавку специјализоване опреме за стручне школе >>

 

 

Програм реформе средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs