Активности
Вести и догађаји 

НАБАВКА ОПРЕМЕ


Нових 1500 рачунара, уз комплетну пратећу опрему инсталирано је током априла 2011. године у 87 средњих стручних школа које су одлуком Министарства просвете укључене у пројекат "Модернизација система средњег стручног образовања". За набавку савремене информатичке опреме Европска унија је обезбедила 1,5 милиона евра.

На овај начин, свих 87 школа добило је по једну комплетно опремљену учионицу за информатику, али и друге стручне предмете у оквиру којих се настава може реализовати уз употребу различитих рачунарских софтвера. Осим рачунарима, школе су опремљене и ласерским штампачима, скенерима, фотокопир апаратима, пројекторима, али и лаптоп рачунарима намењеним наставницима за припрему часова и наставних материјала.

До краја 2011. године опрему ће (у нешто мањем обиму) добити још 55 средњих стручних школа, без обзира на то што се у њима не реализују програми развијени у пројекту. Тако ће опрему, коју је донирала Европска унија, добити готово свака средња стручна школа у Србији.

Од почетка Програма реформе средњег стручног образовања, чија је четврта фаза пројекат "Модернизација система средњег стручног образовања", Европска унија донирала је школама опрему вредну око 11 милиона евра.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs