Активности
Вести и догађаји 

ЛИНКОВИ
Е
Европске институције:

 • Европска унија on-line
      http://www.europa.eu
 • Европска комисија
      http://www.ec.europa.eu.
 • ЕИБ – Европска инвестициона банка
      http://www.eib.org/
 • EuropeAid Co-operation Office
      http://www.ec.europa.eu/europeaid
 • Европска агенција за реконструкцију
      http://www.ear.europa.eu
 • Делегација Европске уније у Републици Србији
      www.europa.rs


  Институције Европске уније које се баве стручним образовањем:

 • Европска фондација за обуке (European Training Foundation)
      http://www.etf.eu.int

 • Европски центар за развој стручних обука (CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training)
     http://www.cedefop.eu.int

  Влада Републике Србије и Владине институције:

 • Влада Републике Србије
      http://www.srbija.gov.rs
 • Министарство просвете
     http://www.mpn.gov.rs
 • Mинистарство финансија и привреде
      www.mfp.gov.rs
 • Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе
      www.mrrls.gov.rs
 • Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
      http://www.minrzs.gov.rs
 • Национална агенција за регионални развој
     http://www.narr.gov.rs
 • Агенција за страна улагања и промоцију извоза
     http://www.siepa.gov.rs  Ocтaлe институције:
 • Национална служба за запошљавање
      http://www.nsz.gov.rs
 • Привредна комора Србије
     http://www.pks.rs

  Пројекти који се баве стручним образовањем у Србији

 •  GTZ -The Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
      http://www.gtz.de

 • Швајцарска организација за развој и сарадњу
      http://www.swisscooperation.org.rs
  Партнери Програма реформе средњег стручног образовања и образовања одраслих:

 •  GOPA mbH
      http://www.gopa.de
     

   

   

   

 • Модернизација система средњег стручног образовања
  Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs