Активности
Вести и догађаји 

sredina
ИНФОРМАТИВНА МРЕЖА

Информативна мрежа је формирана на иницијативу пројекта „Модернизација система средњег стручног образовања“, са циљем да пружи подршку школама у којима је од септембра 2010. године почела реализација модернизованих наставних планова и програма. Чланови Информативне мреже су директори и наставници средњих стручних школа који су у Програм реформе средњег стручног образовања (КАРДС) били укључени од самог почетка (радили на развоју и ревизији наставних планова и програма) и чије искуство може бити драгоцено школама које по новим програмима раде тек једну или две године.

Након три регионална састанака, одржана током марта 2011. године, на захтев наставника и директора нових школа, договорено је да ће чланови Информативне мреже прикупити и објавити примере неопходне документације.

Погледајте или преузмите примере глобалних и оперативних планова и припрема за час.
Дати примери су само предлог како би документација требало да изгледа, а наставници формат могу да прилагођавају сопственим потребама све док у документу постоје сви неопходни елементи.

Глобални планови
Оперативни планови
Припреме за час
Глобални план 1
Глобални план 2
Глобални план 3
Глобални план 4
Глобални план 5
Глобални и оперативни план

Оперативни план 1
Оперативни план 2
Оперативни план 3
Оперативни план 4
Оперативни план 5
Оперативни план 6

Припрема за час 1
Припрема за час 2
Припрема за час 3
Припрема за час 4
Припрема за час 5У табели су контакти чланова Информативне мреже за подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране. Молимо вас да их контактирате само у наведено време.
Контакти чланова Информативне мреже за подручја рада Геодезија и грађевинарство и Електротехника биће доступни ускоро.
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
    НАЗИВ ШКОЛЕ ГРАД АДРЕСА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВРЕМЕ ТЕЛЕФОН E-MAIL
 
1.
Пољопривредна школа са домом ученика „Свилајнац“ СВИЛАЈНАЦ Краља Петра I 64 Радмил Црњаковић (ПТ) четвртак, 10-14 часова 063/873.1259 milasara@ptt.rs
crnirade@yahoo.com
2.   Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ КРАЉЕВО Ђуре Ђаковића 22/2 Милана Маринковић (ПТ) понедељак, 12-14 часова
четвртак, 09-11 часова

036/359.970
064/1615.224

ratarica@ptt.rs
ratarica@tron.rs
3.
Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ КРАЉЕВО Ђуре Ђаковића 22/2 Биљана Бошковић (МЛ) четвртак, 10-14 часова 063/800.0879 ratarica@ptt.rs
boskovickv@sbb.rs
4.
Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ ПОЖАРЕВАЦ Илије Бирчанина 70 Мирјана Ћирић (ВТ) понедељак и петак,
10.45 - 11.30 часова
063/887.8150 miraciric@ptt.rs
poljsk@ptt.rs
5.
Хемијско-прехрамбена технолошка школа БЕОГРАД Љешка 82 Мирјана Ратковић (ПХТ) четвртак, 10-14 часова 064/267.2562 ratkovic@ikomline.net
raler@drenik.net
6.
Хемијско-прехрамбена технолошка школа БЕОГРАД Љешка 82 Смиљана Лукић (ПХТ) среда, 10-14 часова 064/583.6837 mila444@sbb.rs
7.
Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ“ СМЕДЕРЕВО 17. октобра 40 Јелена Вукашиновић (ПК) понедељак, 10-14 часова 064/320.5292 jelena@despot.edu.rs
skola@despot.edu.rs
8.
Прехрамбено-хемијска школа НИШ Милојка Лешјанина 23 Славица Стојиљковић (МС) петак, 10-14 часова 064/237.3933
064/660.0113

stojiljkovicslavica1963@hotmail.com
prehemsns@medianis.net
9.
Средња пољопривредно-прехрамбена школа СОМБОР Хаџића Светића 18 Јово Ћато (РМПТ) уторак и среда,
10-14 часова

063/438.506 jovo.cato@yahoo.com
sspolskosom1@ptt.rs
Директори школа
11.
Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ КРАЉЕВО Ђуре Ђаковића 22/2 Светлана Младеновић уторак и четвртак,
10-14 часова
036/359.979
064/895.3400
ratarica@ptt.rs
12.
Средња пољопривредно-прехрамбена школа СОМБОР Хаџића Светића 18 Љубица Прибић-Јовичић четвртак, 10-14 часова 025/482.586
063/516.496
sspolskosom1@ptt.rs
13.
Хемијско-прехрамбена и текстилна школа „Урош Предић“ ЗРЕЊАНИН Стевице Јовановића 46 Југослав Богдановић   064/195.2140 ssupredic@zrlocal.net
                 
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
    НАЗИВ ШКОЛЕ ГРАД АДРЕСА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВРЕМЕ ТЕЛЕФОН E-MAIL
 
15.   Геодетска техничка школа БЕОГРАД Милана Ракића 42 Слободан Влатковић   063/817.3872 geodetskaskola@sbb.rs
17.   Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“ НОВИ САД Гагаринова 1 Станко Матић     tschoolns@neobee.net
                 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
    НАЗИВ ШКОЛЕ ГРАД АДРЕСА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВРЕМЕ ТЕЛЕФОН E-MAIL
 
Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs