Активности
Вести и догађаји 

ЗАЈАМ ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ


Споразум о реализацији пројекта "Побољшање стања школа" потписан је у мају 2005. године између Републике Србије и Европске инвестиционе банке. Овим споразумом била је предвиђена изградња пет основних и три средње школе, уз њихово базно опремање, као и реконструкција једне школе за ученике са посебним потребама. Успешно реализован пројекат, вредан 50 милиона евра (од којих је 25 милиона евра обезбедила Европска инвестициона банка у виду зајма, са роком отплате од 20 година, а 25 милиона евра Република Србија кроз обезбеђење локација и њихово инфраструктурно опремање) омогућио је добијање нове транше зајма од још 50 милиона евра, која ће бити искоришћена за изградњу, проширење или завршетак изградње десет основних и две средње школе.

Нових 50 милиона евра биће уложено у неколико различитих пројектних активности, кроз три фазе. У оквиру прве фазе биће проширено или ће се завршити градња 12 школа, а програм ће се реализовати у Лапову, Јагодини, Београду, Новом Пазару, Новом Саду, Алексинцу и Нишу. Током друге фазе планирана су улагања у модернизацију информационог система и развој плана имплементације националне образовне стратегије, а у трећој фази су предвиђена нова улагања у инфраструктуру постојећих објеката.

У току реализације пројекта биће потписан и протокол о енергетској ефикасности у образовном систему, чиме ће Србија следити европске стандарде у тој области.

Пројекат "Модернизација система средњег стручног образовања" обезбеђује техничку подршку Јединици за имплементацију пројекта "Побољшање стања школа".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs