Активности
Вести и догађаји 

ВЕСТИ И ДОГАЂАЈИ

Април 18,2008
Завршна конференција
Програма реформе средњег стручног образовања одржана је 18. априла 2008. године у Сава Центру у Београду. На конференцији су представљени резултати постигнути у протекле две године и о њима је разговарано са становишта привреде, ученика и наставника и институција које су учествовале у процесу реформе. На основу закључака рада четири радне групе предложени су наредни кораци и активности у овој области. Прочитајте више...

Март 28, 2008.
Програм реформе средњег стручног образовања организовао је, у сарадњи са Министарством просвете, конференцију за новинаре на којој је промовисана нова рачунарска и стручна опрема инсталирана у 98 стручних школа широм Србије. За набавку савремене опреме за српске школе Европска унија је, преко Евопске агенције за реконструкцију издвојила 3 милиона евра. Прочитајте више...

Фебруар 29, 2008.
Програм реформе средњег стручног образовања организовао је 28. и 29. фебруара 2008. године семинар за просветне саветнике посвећен праћењу имплементације огледних наставних програма у стручним школама. Циљ семинара је био да се просветни саветници припреме за праћење имплементације и вредновање резултата огледних наставних програма и да им се дају смернице за развој/израду новог модела праћења и вредновања огледа. Прочитајте више...

Фебруар 25, 2008.
Како се друга фаза Програма реформе средњег стручног образовања ближи крају, у договору са Министарством просвете је одлучено да се резултати постигнути у раду са огледним школама представе и другим школама из истих подручја рада које нису биле укључене у Програм. Уз представљање резултата рада, за директоре и наставнике још 25 стручних школа организоване су петодневне обуке, како би се допринело размени искустава, упознавању са најбољим примерима из праксе и њиховом усвајању. Прочитајте више...

Фебруар, 2008.
Специјализована стручна опрема испоручена је машинским, угоститељско-туристичким и дрвно-прерађивачким огледним школама укљученим у Програм реформе средњег стручног образовања. До краја марта стручна опрема требало би да буде инсталирана и у електротехничким огледним школама. Укупна вредност стручне опреме која ће бити испоручена огледним школама у сва три подручја рада је око милион евра. Прочитајте више...

Децембар, 2007.
Нових 2000 рачунара, уз комплетну пратећу опрему инсталирано је у 98 средњих стручних школа, које су одлуком Министарства просвете обухваћене Програмом реформе средњег стручног образовања. За набавку савремене информатичке опреме Европска унија је преко Европске агенције за реконструкцију обезбедила 1,9 милиона евра. Прочитајте више...

Септембар 3, 2007.
У огледним одељењима, у 22 школе укључене у Програм реформе средњег стручног образовања, почела је настава по новим наставним програмима. Нови програми направљени су за осам профила у три подручја рада: обрада и прерада дрвета, угоститељство и туризам и информационе технологије.


Мај 4, 2007.
У средњој пољопривредној школи `Соња Маринковић` у Пожаревцу одржана је демонстрација матурског практичног испита за ветеринарске техничаре, на којој су наставници практичне наставе из школа у којима ће ђаци ове године полагати матурски испит по новим наставним програмима, имали прилике да се упознају са процедуром испита. Прочитајте више...

Децембар 28, 2006.
Влада Републике Србије
усвојила је на седници одржаној 28. децембра 2006. године Стратегију развоја стручног образовања у Републици Србији и Стратегију развоја образовања одраслих у Републици Србији.

Новембар 30, 2006.
Програм реформе средњег стручног образовања учествовао је, у сарадњи са Министарством просвете и спорта, на Сајму образовања који је од 30. новембра до 2. децембра 2006. године одржан у Новом Саду. Огледне школе укључене у прву и другу фазу Програма представиле су посетиоцима сајма резултате свог рада. Прочитајте више...

Aвгуст 28, 2006.
У току је избор наставника из огледних школа који ће учествовати у изради нових наставних програма. Обука за израду наставних програма почиње у септембру, а радне групе биће састављене од наставника стручних предмета и стручне праксе. Свака огледна школа требало би да делегира до три наставника по огледном профилу за који је конкурисала, а Програм реформе средњег стручног образовања предложио је критеријуме за делегирање.

Рок за слање Пријаве за учешће у Тиму за израду огледних наставних програма је 1. септембар 2006.

Aвгуст 25, 2006.
У средњој туристичкој школи на Новом Београду одржан је први састанак са директорима 21 школе које ће учествовати у другој фази Програма реформе средњег стручног образовања. Прочитајте више...

Како би се стекао увид о досадашњим међународним везама и искуствима одабраних школа направљен је упитник које школе треба да попуне и пошаљу га Програму до 31. августа 2006. године. Преузмите Упитник.

За сва додатна објашњења можете се обратити Ани Ли Хансен, експерту за партнерство међу школама на info@vetserbia.edu.yu.

 

 

Модернизација система средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs