Активности
Вести и догађаји

 

ОБУКА ПРОСВЕТНИХ САВЕТНИКА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ НОВИХ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА

Семинару у Сремским Карловцима присуствовало је 25 просветних саветника из школских управа које покривају 22 огледне школе укључене у другу фазу Програма реформе средњег стручног образовања, представници Министарства просвете и Центра за стручно и уметничко образовање. На почетку семинара учесници су упознати са планирањем наставе и припремом наставника за рад према огледним програмима, са израдом наставних материјала и начинима оцењивања постигнућа ученика. Након тога радне групе су развијале моделе са показатељима за праћење и вредновање појединих сегмената у реализацији огледних програма и усагласиле јединствен модел који ће се користити током посета огледним школама.

Током марта просветни саветници ће посетити огледне школе са подручја своје школске управе и направити извештаје са препорукама за унапређивање рада. На основу ових извештаја биће припремљен програм следећег семинара на коме ће бити настављен рад на побољшању модела обрасца са показатељима и дефинисана 4 нивоа квалитета у складу са постојећим оквиром за самовредновање и спољашње вредновање рада школа.

 

 

 

Програм реформе средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs