Активности
Вести и догађаји

 

ДИСЕМИНАЦИЈА РЕЗУЛТАТА РЕФОРМЕ - ОБУКЕ ЗА ДИРЕКТОРЕ И НАСТАВНИКЕ 25 СТРУЧНИХ ШКОЛА

`Отворени разоговори, примери из праксе и размена искустава са осталим колегама сигурно ће допринети бољем раду у будућности.`(коментар једног од директора/ки у анонимном евалуационом листу који попуњавају учесници семинара)

`Научила сам да убрзам рад на часу, што ми је био недостатак и савладала сам технику да тај недостатак превазиђем. Понеки семинари буду и прођу, а њихов ефекат је после никакав, а са овим неће бити тако.`(коментар наставнице у анонимном евалуационом листу који попуњавају учесници семинара)

Обуке за директоре и наставнике 25 стручних школа које нису укључене у другу фазу Програма реформе средњег стручног образовања организоване су крајем фебруара и почетком марта 2008. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу. Школе су изабране на препоруку директора огледних школа и уз сагласност Министарства просвете. Осим што су школама из истих подручја рада представљени резултати рада са огледним школама, што ће омогућити размену искустава и ширење и усвајање најбољих примера из праксе остварених током протекле две године, за директоре и наставнике одржане су стручне петодневне обуке.

Обука за директоре школа
Семинар за директоре 25 школа које нису као огледне биле укључене у другу фазу Програма реформе средњег стручног образовања одржан је од 25-29. фебруара 2008. године. Током обуке директори су, као и њихове колеге из огледних школа током претходне године, упознати са савременим начинима управљања стручним школама: развојем стратегија, стварањем тимова и тимске организације школе, организационим развојем, школским маркетингом.

Обуке за наставнике
Уместо интерних и екстерних носилаца промена, на обуку за наставнике, школама које нису у огледу омогућено је да пошаљу по једног наставника. Њихова обавеза је да, након семинара, обуку организују за остале колеге у својим школама. Обука, одржана од 3-7 марта 2008. године била је посвећена новим наставним методама и мотивацији, развоју комуникацијских и интерперсоналних вештина неопходних за успешно извођење наставног процеса и техникама рада потребних наставницима стручних школа.

 

 

Програм реформе средњег стручног образовања
Пројекат финансира Европска унија -  www.europa.rs