Активности
Вести и догађаји

 

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

Кроз разговоре са представницима водећих фирми у Србији, закључено је да је потреба за профилом техничар мехатронике, веома изражена, услед промена на тржишту. Социјални дијалог, а потом и анализа радног места овог профила вођени су са великим бројем компанија. На основу ДАКУМ анализе, која је у свету једна од најпопуларнијих техника за развој стандарда занимања и развој курикулума према опису посла, стручњаци Центра за стручно и уметничко образовање урадили су анализу стандарда занимања за техничара мехатронике. За развој овако конципираног новог образовног профила било је неопходно да се испуни неколико услова: да тржиште рада препозна озбиљну и дугорочну потребу за таквим занимањем, да у нашој земљи постоје школе чији је наставни кадар компетентан и способан да, уз стручну помоћ, развије нов и изузетно комплексан наставни план и програм и да га, уз одговарајуће техничке предуслове, квалитетно реализује, и најзад, да постоје институције и организације које су спремне да подрже и финансирају развој и имплементацију наставног плана и програма у школама у Србији, као што је то урађено кроз Програм реформе средњег стручног образовања, уз помоћ Европске агенције за реконструкцију.

Мехатроничар је потпуно нов, мултидисциплинарни образовни профил, који обједињује у функционалну целину знања из области машинства, с једне стране, и електротехнике и електронике, с друге стране. Ученици који се определе за овај профил биће оспособљени да надгледају и тестирају рад мехатронских сисема, да дијагностикују и отклањају кварове на разним типовима мехатронских система, постављају параметре и прате радни циклус. У оквиру профила постоје два правца: мехатронски системи у процесној индустрији и мехатронски системи у машинама и опреми (која обухвата и канцеларијску опрему). Идеја која стоји иза овакве концепције је жеља да се иде у сусрет потребама послодаваца у одређеним регионима, јер је логично понудити ђацима школовање у домену онаквих мехатрониских система који су више заступљени у средини у којој живе. Превелико оптерећење би представљало то да сви будући мехатроничари изучавају све типове мехатронских система. Међутим, због модуларне концепције наставног програма, сваки ученик који заврши овај образовни профил, може касније усавршити и допунити своје знање модулима кроз који ће изучавати преостале типове мехатронских система.

Потребу за овим занимањем препознало је и тржиште рада – поређења ради, у Јапану ово занимање постоји већ 60 година, а у земљама западне Европе 20 година. Чињеница је да се мехатронски системи налазе свуда око нас: од великих аутоматизованих система за производњу у домену машинства, лекова, козметике, хране, преко компјутрерски управљаних производних машина, до свих машина из домена канцеларијске опреме (фотокопир машина, штампача и сл.). Мехатронски системи су најактуелније што се, у домену технике, данас може видети у свету, па су процене да ће потребе за овим занимањем само расти у наредним годинама.

Образовни профил је развијан по најмодернијим стандардима, и припада тзв. “образовању усмереном на исходе”. Најпре је спроведена опсежна стручна анализа онога што мехатроничар треба да ради на свом будућем послу и какве радне компетенције ученик треба да стекне на крају школовања. Затим је “идењем у назад” развијан наставни план и програм, који има модуларну концепцију. То подразумева да центар целокупног наставног програма (поред стандардних предмета) представља сет модула кроз које ученик достиже предвиђене компетенције. Суштина сваког модула (специфичног, посебног пакета учења) је да представља заокружену, функционалну целину, која у себи садржи посебне вештине, подржане одговарајућим знањима, а које директно обезбеђују постизање компетенција ученика, неопходних за успешно обављање посла. Сви модули су директно произашли из анализе занимања и најкарактристичнији међу њима су: Тестирање и дијагностика мехатронских система и Одржавање мехатронских система.

Однос практичне и теоретске наставе је, као и у осталим четворогодишњим огледним профилима, 60/40. Часови вежби и практичне наставе ће се проводити у одговарајућим, посебно опремљеним радионицама и кабинетима, који ће бити опремљени савременим наставним средствима, а један део наставе ће се одвијати и непосредно, у предузећима са одговарајућим мехатронским системима. У оквиру Програма реформе средњег стручног образовања планирано је да свака огледна школа у којој ће бити реализован овај огледни профил добије опрему вредну око 50.000 € (симулатори процеса рада различитих врста сензора, пнеуматике, електропнеуматике, дистрибутивних станица).

Предности новог образовног профила су бројне:

•  сигурно запошљавање у струци

•  стицање знања, вештина и компетенција које ће омогућити брзо и лако прилагођавање на било који посао у струци

•  изузетно добра основа за даље школовање - студирање у доменима електротехике и машинства (али не само ту)

•  изузетна опремљеност школа најмодернијим наставним средствима, која директно прате наставни план

•  наставници који ће бити обучени за предавање овако модерном и захтевном образовном профилу, и који ће знатно активније и ангажованије, уз стално стручно усавршавање, поклањати појединачну пажњу сваком ученику.

 

 

 

 

 

Програм реформе средњег стручног образовања
Програм финансира Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију www.ear.europa.eu